KontaktFormularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez „Biuro Rachunkowe TAXLAND” 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 94 lok 114, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez „Biuro Rachunkowe TAXLAND” 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 94 lok 114, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Szczegóły kontaktu