OfertaW skład naszej kompleksowej oferty wchodzi:

Obsługa firm
i spółek


  Oferta naszego biura księgowego skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe kierowane do spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Oferujemy Państwu:


 • podstawowe księgi przychodów
  i rozchodów
 • ewidencje przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencję do celów VAT
 • zakładanie spółek
 • pełną księgowość
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozlicznia roczne

Obsługa
kadrowo-płacowa


 • reprezentowanie klientów przed ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sprawodanie nadzoru nad prawidłowością dokumentacji kadrowej
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT 4, PIT 11
 • dokonywanie rozliczeń PFRON
 • wystawianie i rozliczanie delegacji pracowniczych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy

Usługi BHP


  Nasze biuro świadczy usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


 • szkolenia pracowników
  i pracodawców
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych
 • opracowywanie zagrożeń na stanowiskach pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowców


  Wychodzimy naprzeciw potrzebom firm transportowych, oferując:


 • rozliczanie czasu pracy kierowców
 • rozliczanie delegacji
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie
 • stworzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • pomoc w doborze systemu czasu pracy kierowców, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagrodzenia kierowców
 • przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w dokumentacji kierowcy np. umowa o pracę